Duben 2012


Scany

26. dubna 2012 v 20:07 | Brige |  Novinky v galerii
Tak......Během pár dní vyšlo hned několik časopisů, které měli v sobě rozhovor s někým z partičky..Všechny jsem vám nahrála do galerie


Příběh

23. dubna 2012 v 20:28 | Brige

Hra: Příběh
Hrají: Všichni

Poprvé: se objevila v druhém díle

Princip: Hráči si posedají do řady a zadá se téma. Všichni hráči mají za úkol pomocí vět tvořit na dané téma příběh.


Poezie

23. dubna 2012 v 20:27 | Brige
Hra: Poezie
Hrají: Všichni

Poprvé: se objevila ve třetím díle

Princip: Zadá se téma, nebo se vyberou určitá slova. Hráči si posedají do řady a první začne o tomto tématu skládat rýmy, které může nechat otevřené a na které bude svým rýmováním navazovat další hráč. Další hráč složí další rýmy o tomto tématu a předá slovo dalšímu, který bude navazovat na jeho rýmy..a takhle to pokračuje pořád dokola.


Poslední PÍsmeno

23. dubna 2012 v 20:27 | Brige
Hra: Poslední písmeno
Hrají: Dva

Poprvé: v druhém díle

Princip: Vyberou se dva začínající herci. Zadá se téma, o kterém se bude hovořit, nebo kde se bude hrát. Úkolem herce je, začít následující větu na písmenko, kterým končila věta druhého hráče (napřiklad "Ahoj Jardo" "Olino, nevymejšlej si, že si mě neviděla.."). Pokud se jeden z hráčů zmýlí, nebo dlouho neví, nebo pokud zopakuje slovo, které bylo použito, je střídán dalším hráčem.


Nespokojený Režisér

23. dubna 2012 v 20:27 | Brige
Hra: Nespokojený režisér
Hrají: Většinou všichni

Poprvé: v pátém díle

Princip: Určí se režisér, který nebude spokojen. "Odjede na 14 dní na dovolenou" a nechá svoje herce nacvičovat nějakou scénu z filmu, či pořadu. Po dovolené se vrátí a nestačí se divit, co všechno herci nenacvičili. Nechá si tedy jednu scénu zahrát, a pak může všelijak herce měnit, nabádat a rozkazovat jim, co mají dělat jinak, dokud nebude spokojen.


Nečekaný Telefonát

23. dubna 2012 v 20:27 | Brige
Hra: Nečekaný telefonát
Hrají: Všichni a telefon

Poprvé: se objevila v pátém díle

Princip: Zazvoní krásný červený telefon. Moderátor ho zvedne, vymyslí si osobu, která volá a předá někomu z hráčů. Jeho úkolem je pak sehrát fiktivní telefonát s danou osobou. Poté, co dotelefonuje, položí sluchátko a když telefon se opět rozdrnčí, musí ho zvednout, vymyslí si další postavu a předá ji dalšímu hráči, který sehraje svůj telefonát...a takhle to pokračuje, dokud nedotelefonují všichni hráči.


Muzikál

23. dubna 2012 v 20:27 | Brige
Hra: Muzikál
Hrají: Většinou všichni

Poprvé: Objevila se v třicátémčtvrtém díle

Princip: Dá se téma a rozdělí se postavy. Hlavním úkolem hráčů je sehrát muzikál, na dané téma, jak pěvecky, tak i herecky.


Jazzík

23. dubna 2012 v 20:26 | Brige

Hra: Jazzík
Hrají: Všichni

Poprvé: v prvním díle

Princip: Zadá se několik slov nebo se vyberou slova z publika. Úkolem hráčů je snažit se vymyslet v pochodu text na daná slova a ješte je zazpívat do rytmu hrající jazzové melodie.


Jedno Písmeno

23. dubna 2012 v 20:26 | Brige
Hra: Jedno Písmeno
Hrají: Všichni

Poprvé: Poprvé v díle šestém

Princip: Vyberou se dva hráči, kteří hru rozjednou. Zadá se určité písmenko. Tímto písmenkem musí začínat slovo ve větě (postačí na začátku / např. písmenko D - "Dane, nemáš papír?" "Došel" .../) ,mezi hráči a tato slova se nesmějí opakovat. Střídá se hráč v okamžiku, kdy věta nezačně daným písmenkem, nebo když hráč dlouho neví.